تبلیغات
بسیج دانش آموزی ماهور - بسیج دانش اموزی ماهور

بسیج دانش آموزی ماهور
 

سلام بر حسین فهمیده های بسیجی دانش آموز ، سلام بر تو که همواره آماده ای ، آماده

برای افتخار آفرینی و به ناامیدی کشاندن دشمن.

آفرین بر تو که در سنگر علم ودانش پیشرو هستی و با استقامت و ولایت مداری و آگاهی

از حوادث روز نقشه های زهرآگین جنگ نرم دشمن را خنثی می کنی.

آری عزیزمن از مشخصه های یک بسیجی دانش آموز داشتن بصیرت و تدبیر درست در

نقطه مقابل جهل است همواره اینگونه پیروز وسرافراز باش.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 15 خرداد 1392 توسط بسیج دانش اموزی ماهور
طراح قالب : { معبرسایبری فندرسک}